وب سایت رسمی دکتر جهانبخش امینی http://dr-amini.ir:80/b.rss/news وب سایت رسمی دکتر جهانبخش امینی fa-ir کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه اطلاع دکتر جهانبخش امینی می باشد Wed 22 Jan 2020 08:01:10 تجدید دیدار مدیران صنعت نفت با آرمانهای امام خمینی وشهدا در ایام ده مبارک فجر http://dr-amini.ir:80/articles/view/16/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%81%D8%AC%D8%B1 مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به همراه جمعی از مدیران و کارکنان صنعت نفت ضمن حضور در حرم امام خمینی رحمه الله علیه، یاد ایشان و آرمان های انقلاب را گرامی داشتند. 2017/2/11 16:43:16 گزارش تصویری حضور دلگرم کننده بهداشت و درمانی ها در میان آتش نشانان http://dr-amini.ir:80/articles/view/15/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%84%DA%AF%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86 حادثه غم انگیز حریق ساختمان پلاسکو که با شهادت شماری از عزیزان آتش نشان رقم خورد،سبب حزن و اندوه در میان همه ایرانیان در اقصی نقاط کشور شد، 2017/2/11 16:35:36 در اقتصاد صدقه سری استان بانک ها و مدیران مالی <<رقیب>> اند نه <<رفیق>> http://dr-amini.ir:80/articles/view/14/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C/%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%3C%3C%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8%3E%3E-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%87-%3C%3C%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%82%3E%3E در اقتصاد صدقه سری استان بانک ها و مدیران مالی <<رقیب>> اند نه <<رفیق>> 2016/1/14 17:25:31 بايد اقتصاد كرمانشاه در هواي پسا تحريم نفس بكشد http://dr-amini.ir:80/articles/view/13/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%8A-%D9%BE%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%A8%D9%83%D8%B4%D8%AF بايد اقتصاد كرمانشاه در هواي پسا تحريم نفس بكشد 2016/1/13 15:11:44 خطری که اسلامیت و جمهوریت نظام را تهدید می‌کند http://dr-amini.ir:80/articles/view/3/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA/%D8%AE%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF کسانی که در گوشه و کنار کشور، قیم مآبانه، خود اسلام را تفسیر می کنند و بر همان تفسیر خود، راه را بر حضور ملت در عرصه تعیین سرنوشت کشور می بندند،باید بدانند که همین ملت ایران بوده است که قرنها اسلام را در آغوش خود پذیرفته است و همین نظامی هم که امروز مدعیانی دارد، حاصل انتخاب این مردم بوده است. 2015/12/15 17:21:3 نقش کتاب در توسعه فرهنگ http://dr-amini.ir:80/articles/view/2/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA/%D9%86%D9%82%D8%B4-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF- باید تلاش بیشتری در حرمت اهل قلم صورت بگیرد که این قلم مورد احترام خالق و آفریننده جهان است که به این قلم او قسم یاد کرده است. 2015/12/15 17:19:45