• نظر شما در مورد طراحی جدید سایت دکتر چیست ؟


  خیلی خوب
  82.352941176471% - 14 رای
  ضعیف
  11.764705882353% - 2 رای
  بد
  5.8823529411765% - 1 رای


  تعداد کل آرا : 17 رای